dot
dot
จำหน่ายระบบโซล่าเซลล์ และ อุปกรณ์ติดตั้ง
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Security Systems ,ระบบเตือนภัยบ้าน.กันขโมยบ้าน
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


uFace 302
MB40-VL


ป้ายไฟวิ่งภายนอกอาคาร

MOVING SIGN BOARD
 
 
 
ป้ายไฟวิ่ง แบบ OUTDOOR รุ่น ORU16 series
คุณสมบัติทั่วไป
  ป้ายอักษรวิ่งคอมพิวเตอร์แบบ แบบสีแดง สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
  ดวงไฟเป็น Cluster LED แบบสี่เหลี่ยม มีแผ่นกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ (Sunshield ) มี ซิลิโคนหล่ออยู่ โดยมีคุณสมบัติแบบยืดหยุ่นได้, ทนต่อการกัดกร่อนต่อสารเคมีและไม่สามารถติดไฟได้
  การออกแบบป้ายเป็นแบบ MODULE DESIGN สามารถเพิ่มหรือขยายขนาดของป้ายได้โดยง่าย
  ตัวกล่องทําจากเหล็กชุบสังกะสีแล้วพ่นด้วยสีฝุ่น(Epoxy)สีดํา ทนต่อการกัดกร่อนและการขูดขีด และมีสารป้องกัน UV
  โปรแกรมควบคุมและป้อนข้อมูลทํางานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 98 Thai Edition หรือดีกว่า
  สามารถแสดงข้อความที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทย, ตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวเลข และอักขระพิเศษต่างๆ ในรูปแบบ Fonts ที่แตกต่างกัน ในเวลาเดียวกันได้เป็นอย่างดี และสามารถแสดงผลโดยการ เคลื่อนที่แบบต่างๆ ได้
 

LED OUTDOOR
 

 
  มีคําสั่งให้ควบคุมข้อความให้แสดงผลและมีคําสั่งให้ทํางานแบบอัตโนมัติได้ โดยเปลี่ยนชุดคําสั่ง (Effect) วนไปเรื่อยๆ
  สามารถแสดงภาพกราฟฟิคเคลื่อนไหว (Graphic Animation) สําหรับแสดงและลบข้อความได้
  สามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังป้ายไฟวิ่งผ่านระบบ LAN โดยใช้ Protocol แบบ TCP/IP
  สามารถโปรแกรมข้อความได้ และมีแบตเตอรี่ BACKUP สําหรับเก็บข้อความที่แสดงได้นานกว่า 1 ปีโดยไม่ต้องป้อนใหม่ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
  สามารถตั้งเวลา เปิด – ปิด ป้ายล่วงหน้าได้ และสามารถกําหนดวันหยุดงานได้
   สามารถตั้งเวลา ล่วงหน้าให้ทํางานได้เองโดยอัตโนมัติ
  มีระบบฐานเวลาและวันที่ ที่ทํางานเที่ยงตรงตลอดเวลา และแสดง วันที่ เดือน ปี ชั่วโมง นาทีหรือวินาทีได้
  ใช้ระบบจ่ายไฟแบบ Switching Power Supply ที่มีระบบป้องกันกระแสเกิน, ป้องกันแรงดันเกินและป้องกันอุณหภูมิเกิน โดยปิดตัวเองได้
  สามารถใช้งานทุกสภาวะอากาศ (All Weather Proof ) ทํ างานได้ในอุณหภูมิแวดล้อม 0°C - 55°C และทนต่อความชื้นสัมพัทธ์ ได้

 

คุณสมบัติเฉพาะ

MODEL ORU16X64
ชนิดดวงไฟ CLUSTER แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 28 x 28 มม.
ในแต่ละจุด ประกอบด้วย SUPER BRIGHT LED
5 มม. สีแดง 6 ดวง
อายุการใช้งาน มากกว่า 100,000 ชั่วโมง
สีของดวงไฟ สีแดง
ความละเอียดดวงไฟ 16 จุด X 64 จุด
ขนาดป้าย (สูง x กว้าง x หนา) 50x200x15 ซม.
พื้นที่แสดงภาพ 50 x 200 ซม.
ระยะห่างระหว่างดวงไฟ 31.25 มม.
มุมมองของดวงไฟ 50 องศา ในแนวราบ
(มุมที่ความสว่างลดลงครึ่งหนึ่งของความสว่างสูงสุด)
ความเข้มแสงของป้าย มากกว่า 2,500 Cd/M2
จํานวนบรรทัดสูงสุด ภาษาอังกฤษ 2 บรรทัด และ ภาษาไทย 1 บรรทัด
จํานวนตัวอักษรสูงสุดต่อบรรทัด 10 ตัวอักษร
แบบตัวอักษร ภาษาอังกฤษ 12 แบบ
ภาษาไทย 12 แบบ
รูปภาพ รูปภายในเครื่อง 52 ภาพและผู้ใช้สร้างได้ 26 ภาพ
คําสั่งการเคลื่อนข้อมูล มากกว่า 50 คําสั่ง
การทําภาพเคลื่อนไหว (Graphic Animation) 9 รูปแบบ
หน่วยความจํา 60,000 ตัวอักษร
วิธีการป้อนข้อมูล - ผ่านพอร์ต RS-232C จากคอมพิวเตอร์
- ผ่านพอร์ต RS-485 จากคอมพิวเตอร์ (OPTION)
แหล่งจ่ายไฟ 220 Vac ± 20% 50 Hz
พลังงานที่ใช้สูงสุด 240 วัตต์

MOVING SIGN BOARD
 
 
 
ป้ายไฟวิ่ง แบบ OUTDOOR รุ่น ORU24 series
คุณสมบัติทั่วไป
  ป้ายอักษรวิ่งคอมพิวเตอร์แบบ แบบสีแดง
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคารดวงไฟเป็น Cluster LED แบบสี่เหลี่ยมมีแผ่นกันความร้อนจากดวงอาทิตย์(Sunshield )มีมุมมองมากกว่า 50° ในแนวราบภายใน Cluster มี ซิลิโคนหล่ออยู่ โดยมีคุณสมบัติแบบยืดหยุ่นได้, ทนต่อการกัดกร่อนต่อสารเคมีและไม่สามารถติดไฟได้
  การออกแบบป้ายเป็นแบบ MODULE DESIGN สามารถเพิ่มหรือขยายขนาดของป้ายได้โดยง่ายตัวกล่องทําจากเหล็กชุบสังกะสีแล้วพ่นด้วยสีฝุ่น(Epoxy)สีดํา ทนต่อการกัดกร่อนและการขูดขีด และมีสารป้องกัน UV
   โปรแกรมควบคุมและป้อนข้อมูล ทํางานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 98 หรือดีกว่า
 
 
   สามารถแสดงข้อความที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทย, ตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวเลข และอักขระพิเศษต่างๆ ใน รูปแบบของขนาด Fonts ที่แตกต่างกัน ในเวลาเดียวกันได้เป็นอย่างดี
  สามารถแสดงผลโดยการ เคลื่อนที่ จากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย กระพริบ ปรากฏ หรือเคลื่อนไหว (Animation) แบบต่างๆ ได
   สามารถต่อเป็นระบบเครือข่าย (NETWORK SYSTEM) ได้
  มีคําสั่งให้ควบคุมข้อความให้แสดงผล
  มีคําสั่งให้ข้อความวิ่งจากขวาไปซ้ายโดยไม่จํากัด (ขึ้นกับหน่วยความจํา) โดยใช้เพียงคําสั่งเดียว ทําให้ง่ายต่อการใช้งาน
   สามารถแสดงภาพกราฟฟิคเคลื่อนไหว (Graphic Animation) สําหรับแสดงและลบข้อความ ได้
   สามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังป้ายไฟวิ่งผ่านระบบ LAN โดยใช้ Protocol แบบ TCP/IP
  สามารถตั้งเวลา เปิด - ปิด ป้ายล่วงหน้าได้
   สามารถตั้งเวลา ล่วงหน้าให้ทํางานได้เองโดยอัตโนมัติ ได้
   มีระบบฐานเวลาและวันที่ ที่ทํางานเที่ยงตรงตลอดเวลา
   ใช้ระบบจ่ายไฟแบบ Switching Power Supply ที่มีระบบป้องกันกระแสเกิน, ป้องกันแรงดันเกินและป้องกันอุณหภูมิ เกิน โดยปิดตัวเองได
  สามารถใช้งานทุกสภาวะอากาศ (All Weather Proof ) ทํ างานได้ในอุณหภูมิแวดล้อม 0°C - 55°C และทนต่อ ความชื้นสัมพัทธ์ ได้ถึง 90%
  

คุณสมบัติเฉพาะ

MODEL ORU24
ชนิดดวงไฟ CLUSTER แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 28 x 28 มม.
ในแต่ละจุด ประกอบด้วย SUPER BRIGHT OVAL LED
5 มม. สีแดง 6 ดวง
สีของดวงไฟ สีแดง
ความละเอียดดวงไฟ 24 จุด X 64 จุด
ขนาดป้าย (สูง x กว้าง x หนา) 75x200x15 ซม.
พื้นที่แสดงภาพ 75 x 200 ซม.
ระยะห่างระหว่างดวงไฟ 31.25 มม.
มุมมองของดวงไฟ 50 องศา ในแนวราบ
(มุมที่ความสว่างลดลงครึ่งหนึ่งของความสว่างสูงสุด)
ความเข้มแสงของป้าย มากกว่า 2,500 Cd/M2
ระยะการมองเห็น ภาษาอังกฤษ 3 บรรทัด และ ภาษาไทย 2 บรรทัด
จํานวนตัวอักษรสูงสุดต่อ บรรทัด 10 ตัวอักษร
แบบตัวอักษร ภาษาอังกฤษ 12 แบบ
ภาษาไทย 12 แบบ
รูปภาพ รูปภายในเครื่อง 52 ภาพและผู้ใช้สร้างได้ 26 ภาพ
คําสั่งการเคลื่อนข้อมูล มากกว่า 50 คําสั่ง
การทําภาพเคลื่อนไหว(Graphic Animation) 9 รูปแบบ
หน่วยความจํ า 60,000 ตัวอักษร
วิธีการป้อนข้อมูล - ผ่านพอร์ต RS-232C จากคอมพิวเตอร์
- ผ่านพอร์ต RS-485 จากคอมพิวเตอร์ (OPTION)
แหล่งจ่ายไฟ 220 Vac ± 20% 50 Hz
พลังงานที่ใช้สูงสุด 360 วัตต์

MOVING SIGN BOARD
 
 
 
ป้ายไฟวิ่ง แบบ OUTDOOR รุ่น ORU32x64
คุณสมบัติทั่วไป
  ป้ายอักษรวิ่งคอมพิวเตอร์ แบบสีแดง สําหรับติดตั้งภายในหรือภายนอกอาคาร
  ดวงไฟเป็น Cluster LED แบบสี่เหลี่ยมขนาด 28 มม.X 28 มม. มีแผ่นกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ (Sunshield ) ในแต่ละดวงไฟประกอบด้วยหลอด Superbright Oval LED สีแดง จํานวน 6 ดวง มีมุมมองมากกว่า 50 ° ในแนวราบมีระยะห่างระหว่างดวงไฟ 31.25 มม. ภายใน Cluster มี ซิลิโคนหล่ออยู่ โดยมีคุณสมบัติแบบยืดหยุ่นได้, ทนต่อการกัดกร่อนต่อสารเคมีและไม่สามารถติดไฟได้
  การออกแบบป้ายเป็นแบบ MODULE DESIGN สามารถเพิ่มหรือขยายขนาดของป้ายได้โดยง่าย
  ตัวกล่องทําจากเหล็กชุบสังกะสีแล้วพ่นด้วยสีฝุ่นสีดํ า ทนต่อการกัดกร่อนและการขูดขีด
   ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลและชุดคําสั่งจากคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต RS-232C, RS-485 หรือ ควบคุมระยะไกลผ่านคู่ สายโทรศัพท์และ MODEM
  มีระบบฐานเวลาและวันที่ ที่ทํางานเที่ยงตรงตลอดเวลา และแสดง วันที่ เดือน ปี ชั่วโมง นาทีหรือวินาทีได้
  ใช้ระบบจ่ายไฟแบบ Switching Power Supply ที่มีระบบป้องกันกระแสเกิน, ป้องกันแรงดันเกิน และป้องกันอุณหภูมิเกินโดยปิดตัวเองได้ ทําให้สามารถป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจร

 

 

คุณสมบัติเฉพาะ

MODEL ORU32X64
ชนิดดวงไฟ CLUSTER แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 28 x 28 มม.
ในแต่ละจุด ประกอบด้วย SUPER BRIGHT LED
5 มม. สีแดง 6 ดวง อายุการใช้งาน มากกว่า 100,000 ชั่วโมง
สีของดวงไฟ สีแดง
ความละเอียดดวงไฟ 32 จุด X 64 จุด
ขนาดป้าย (สูง x กว้าง x หนา) 100x200x15 ซม.
พื้นที่แสดงภาพ 100 x 200 ซม.
ระยะห่างระหว่างดวงไฟ 31.25 มม.
มุมมองของดวงไฟ 50 องศา
(มุมที่ความสว่างลดลงครึ่งหนึ่งของความสว่างสูงสุด)
ความเข้มแสงของป้าย มากกว่า 3,000 Cd/M2
ระยะการมองเห็น 300 เมตร
จํานวนบรรทัดสูงสุด ภาษาอังกฤษ 4 บรรทัด
ภาษาไทย 2 บรรทัด
จํานวนตัวอักษรสูงสุดต่อ บรรทัด 10 ตัวอักษร
แบบตัวอักษร ภาษาอังกฤษ 12 แบบ
ภาษาไทย 12 แบบ
รูปภาพ รูปภายในเครื่อง 52 ภาพและผู้ใช้สร้างได้ 26 ภาพ
คําสั่งการเคลื่อนข้อมูล มากกว่า 50 คําสั่ง
การทําภาพเคลื่อนไหว(Graphic Animation) 9 รูปแบบ
หน่วยความจํ า 60,000 ตัวอักษร
วิธีการป้อนข้อมูล - ผ่านคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ธรรมดา
- ผ่านพอร์ต RS-232C จากคอมพิวเตอร์
- ผ่านพอร์ต RS-485 จากคอมพิวเตอร์ (OPTION)
แหล่งจ่ายไฟ 220 Vac ± 20% 50 Hz
พลังงานที่ใช้สูงสุด 500 วัตต์Copyright ©www.hatyaiservice.net 2010 All Rights Reserved.

Home  เกี่ยวกับเรา  สินค้าโปรโมชั่น  ร่วมงานกับเรา  ข่าวสาร Webboard    วิธีการสั่งซื้อสินค้า ติดต่อเรา อัลบั้มรูป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย
ที่อยู่ :  เลขที่ 255,257 ถ.สัจจกุล เขต :  หาดใหญ่ แขวง : หาดใหญ่
จังหวัด :สงขลา      รหัสไปรษณีย์ : 90110
เบอร์โทร :  074-255592,074-252600 Fax: 074-255102 .     มือถือ :  093 6953990
อีเมล : hdy_service@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.hatyaiservice.net